25.9 °C, 5.1 m/s, 49.3 %

JPD2017/136/AK

JPD2017/136/AK

JPD2017/136/AK
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511; Džesija Zeiferte, e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv , tālrunis 63005519, fakss 63005511
 
Rezultāts:
Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Smart Meter” (reģistrācijas Nr.40103391617).
Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 97 776,00 EUR (deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši euro un 00 centi).
Lēmums pieņemts 2018.gada 16.janvārī.

Līgums

ZIŅOJUMS (161.61 kb)