-4.3 °C, 4.1 m/s, 85.8 %

JPD2017/2/AK

JPD2017/2/AK

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: komisijas sekretāre Dace Dimanta, e-pasts: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484.

 

Rezultāts:
Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam – Latvijas Lauksaimniecības universitāte (reģistrācijas Nr. 90000041898).
Piedāvātā vienību izcenojumu kopsumma (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 152,90 euro (viens simts piecdesmit divi euro 90 centi).
Lēmums pieņemts 2017.gada 28.martā.

Nolikums.pdf

Pielikumi (131.47 kb)