16.2 °C, 1.6 m/s, 81.9 %

JPD2017/3/AK

JPD2017/3/AK

(id.Nr.JPD2017/3/AK)
 
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: Komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546.
 
Rezultāti:
1.daļa “JPPPII “Gaismiņa”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „RENTRA” (reģistrācijas Nr.40103280063), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 1643,65 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
2.daļa “JPPII “Jelgavas 6.vidusskola”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “KANGAR” (reģistrācijas Nr.40003952337), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 4246,00 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
3.daļa “JPPPII “Kamolītis”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „RENTRA” (reģistrācijas Nr.40103280063), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 6561,70 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
4.daļa “JPPII “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “GREEN DESIGN” (reģistrācijas Nr.50103344811), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 9951,00 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
5.daļa “JPPII “Jelgavas 2.internātpamatskola”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “BOLDERĀJA SERVISS” (reģistrācijas Nr.40103082147), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 2066,47 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
6.daļa “JPPII “Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „RENTRA” (reģistrācijas Nr.40103280063), piedāvātā līgumcena pēc aritmētisko kļūdu labošanas (bez PVN) 983,48 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
7.daļa “JPPPII “Rotaļa”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „RENTRA” (reģistrācijas Nr.40103280063), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 3704,34 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
8.daļa “JPPII “Jelgavas 4.vidusskola”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “FL BIROJS” (reģistrācijas Nr.40003875292), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 16 943,78 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
9.daļa “JPPII “Jelgavas 1.internātpamatskola”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “NV STILS” (reģistrācijas Nr.40003586202), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 2457,50 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
10.daļa “JPPPII “Vārpiņa”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “L Bizness group” (reģistrācijas Nr.41503057572), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 2710,88 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 20.aprīlī
11.daļa “JPPPII “Sprīdītis”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “RENTRA” (reģistrācijas Nr.40103280063), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 2820,80 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
12.daļa “JPPII “Jelgavas Spīdolas ģimnāzija”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “RENTRA” (reģistrācijas Nr.40103280063), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 4282,75 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
13.daļa “JPPII “Jelgavas Amatu vidusskola”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “NV STILS” (reģistrācijas Nr.40003586202), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 4408,50 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 20.aprīlī
14.daļa “JPPII “Jelgavas 3.sākumskola”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “NV STILS” (reģistrācijas Nr.40003586202), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 5987,41 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
15.daļa “JPPII “Jelgavas 4.sākumskola”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “BOLDERĀJA SERVISS” (reģistrācijas Nr.40103082147), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 5116,60 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
16.daļa “JPPII “Jelgavas 5.vidusskola”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “RENTRA” (reģistrācijas Nr.40103280063), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 5548,93 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
17.daļa “JPPPII “Lācītis”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Lazurīts S” (reģistrācijas Nr.40103480667), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 5509,90 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
18.daļa “JPPPII “Pasaciņa”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “RENTRA” (reģistrācijas Nr.40103280063), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 3661,31 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
19.daļa “JPPPII “Kāpēcīši”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “BOLDERĀJA SERVISS” (reģistrācijas Nr.40103082147), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 494,72 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī
20.daļa “JPPII “Jelgavas 2.pamatskola”” – līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “KANGAR” (reģistrācijas Nr.40003952337), piedāvātā līgumcena (bez PVN) 3295,60 EUR
Lēmums pieņemts: 2017.gada 19.aprīlī

Nolikums (624.35 kb)
Pielikumi (2.67 mb)
Ieinteresētajiem piegādātājiem (02.03.2017.) (37.64 kb)
Ieinteresētajiem piegādātājiem (13.03.2017.) (43.5 kb)
Attēls Nr.1 (20.42 kb)
Attēls Nr.2 (236.18 kb)
Attēls Nr.3 (232.31 kb)