27.7 °C, 2.1 m/s, 51.6 %

JPD2017/35/AK

JPD2017/35/AK

(id.Nr.JPD2017/35/AK)
 
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāres Dace Dimanta, e-pasta adrese: dace.dimanta@dome.jelgava.lv , tālrunis 63005484, un Anna Rubene, e-pasta adrese: anna.rubene@dome.jelgava.lv , tālrunis 63005519; fakss 63005511.
 
Rezultāts:
Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Inženieru birojs “Kurbada tilti”” (reģistrācijas Nr.40003485598).
Kopā piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 75 000,00 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi).
Lēmums pieņemts 2017.gada 25.maijā.

Līgums

ZIŅOJUMS (154.63 kb)