18.5 °C, 3.5 m/s, 73.2 %

JPD2017/4/AK

JPD2017/4/AK

Kontaktpersonas, kuras tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu:

Iepirkumu komisija 2017.gada 10.aprīlī pieņēma lēmumu pārtraukt atklātu konkursu (id.Nr.JPD2017/4/AK), jo pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz pasūtītāja pieejamo finansējumu un nepieciešams veikt būtiskus grozīgumus iepirkuma dokumentācijā.

 

Statuss: PĀRTRAUKTS

Nolikums (735.38 kb)
Pielikumi (202.5 kb)
Tehniskā dokumentācija_1 (793.58 kb)
Tehniskā dokumentācija_2 (373.83 kb)
Tehniskā dokumentācija_3 (496.5 kb)
Tehniskā dokumentācija_4 (84.63 kb)
Tehniskā dokumentācija_5 (180.99 kb)
Līgumprojekts _1 (53.19 kb)
Līgumprojekts _2 (51.72 kb)
Grozījumi (08.03.2017.) (357.5 kb)
Nolikums ar grozījumiem (189 kb)
Pielikumi ar grozījumiem (203 kb)