-3.2 °C, 2.9 m/s, 93.7 %

JPD2017/5/AK

JPD2017/5/AK

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: komisijas sekretāre Anna Rubene, e-pasts: Anna.Rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519.

 

Rezultāti:

Uzvarētājs: SIA “ASTARTE-NAFTA” (reģistrācijas Nr.40003276964)

Pretendenta piedāvātā līgumcena euro 112790.00 bez PVN un saskaņā ar saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem pretendents SIA “ASTARTE-NAFTA” ieguva 100,00 punktus.

 

 

Nolikums (571.44 kb)
Pielikumi (48.73 kb)
Nolikums (571.44 kb)