25.2 °C, 4.7 m/s, 47.2 %

JPD2017/65/AK

JPD2017/65/AK

ID Nr. JPD2017/65/AK

 

  1. Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu, iepirkuma komisijas sekretāres:

   1. Anna Rubene, e-pasta adrese: anna.rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511

   2. Dace Dimanta, e-pasta adrese: dace.dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484, fakss 63005511


   3. Rezultāts:
     
    Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE”” (reģistrācijas Nr. 41703001139).
     
    Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 439 793,40 EUR(četri simti trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro 40 centi).
     
    Lēmums pieņemts 2017.gada 4.jūlijā.

ZIŅOJUMS (82.5 kb)