19.9 °C, 6.3 m/s, 82.8 %

JPD2017/74/AK

JPD2017/74/AK

(id.Nr.JPD2017/74/AK)
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta
e-pasta adrese: dace.dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484, fakss 63005511

ZIŅOJUMS (223.71 kb)