21.4 °C, 1.1 m/s, 76.1 %

JPD2017/77/AK

JPD2017/77/AK

(id.Nr.JPD2017/77/AK)
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511
 
Pretendenti ir nodrošināti ar publisku objektu apskati ieinteresēto piegādātāju sanāksmē 2017.gada 20.jūlijā plkst.11.00 (pulcēšanās vieta Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, Akadēmijas iela 10, 1.stāva foajē)
 
Iepirkuma procedūra izbeigta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.1.apakšpunktu, jo konkursā nav iesniegti piedāvājumi.

ZIŅOJUMS (79.86 kb)
Būves tehniskās apsekošanas atzinums (7.63 mb)
Pielikumi (87.92 kb)
NOLIKUMS (511.02 kb)
Lokālā tāme (32.13 kb)