26.3 °C, 0.4 m/s, 46.3 %

JPD2017/80/MI

JPD2017/80/MI

(id.Nr.JPD2017/80/M)
Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte, e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511

Līgums

Lēmums (15.44 kb)