19 °C, 3.5 m/s, 72.2 %

JPD2017/84/MI

JPD2017/84/MI

(id.Nr.JPD2014/84/MI)
 
Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte
e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511

Lēmums (18.64 kb)
Pielikumi (202 kb)
NOLIKUMS (326.82 kb)