26.7 °C, 1.1 m/s, 60.3 %

JPD2017/87/MI

JPD2017/87/MI

JPD2017/87/MI

Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas 1.punkta kārtībā, jo iepirkums atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 2.punkta c) apakšpunkta un 8.panta astotās daļas nosacījumiem.

Līgums

Lēmums (20.37 kb)