23.7 °C, 2.2 m/s, 89.1 %

JPD2017/89/MI

JPD2017/89/MI

identifikācijas Nr.JPD2017/89/MI

Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāres Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484, un Indra Soldāne, e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511

Lēmums (28.76 kb)