19.6 °C, 2.2 m/s, 87.5 %

JPD2017/93/AK

JPD2017/93/AK

(id.Nr.JPD2017/93/AK)
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511
 
Iepirkuma procedūra pārtraukta pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu, jo konkursā iesniegtais finanšu piedāvājums pārsniedz izsludinātās iepirkuma procedūras līgumcenu robežvērtību sliekšņus publiskiem piegādes un publiskiem pakalpojumu līgumiem (no euro 42 000,00 līdz 135 000,00)

ZIŅOJUMS (83.94 kb)
Pielikumi (73.67 kb)
NOLIKUMS (440.93 kb)