26.9 °C, 2.3 m/s, 60.6 %

JPD2017/95/AK

JPD2017/95/AK

identifikācijas nr. JPD2017/95/AK

 

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāres Džesija Zeiferte, e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv , tālrunis 63005519, fakss 63005511.

 

Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu pārtraukt atklātu konkursu „”, identifikācijas Nr. JPD2017/95/AK (turpmāk – atklāts konkurss), jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus atklāta konkursa dokumentācijā.

Zinojums (554.8 kb)