18.4 °C, 1.7 m/s, 95.7 %

JPD2017/98/MI

JPD2017/98/MI

(id.Nr.JPD2017/98/MI)
Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāres Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484, un
Džesija Zeiferte e-pasta adrese: Dzesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511

Līgums

Līgums.zip

LĒMUMS (46.15 kb)