23.7 °C, 2.2 m/s, 89.1 %

JPD2018/100/MI

JPD2018/100/MI

JPD2018/100/MI
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte,
e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv , tālruņa Nr.: 63005519, faksa Nr. 63005511.

 

Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu bez rezultāta, jo pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas

Lemums 16082018 (364.9 kb)