20.7 °C, 2 m/s, 80.9 %

JPD2018/11/MI

JPD2018/11/MI

(id.Nr.JPD2018/11/MI)
Kontaktpersonas: iepirkuma komisijas sekretārs Māris Rēvelis
e-pasta adrese: maris.revelis@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005483; fakss 63005511

LĒMUMS (194.32 kb)