24.9 °C, 2.8 m/s, 53.3 %

JPD2018/133/MI

JPD2018/133/MI

JPD2018/133/MI
Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte,
e-pasta adrese: Dzesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511

Līgums

Lemums (201.17 kb)