2.5 °C, 2.7 m/s, 92.7 %

JPD2018/136/AK

JPD2018/136/AK

(id.Nr.JPD2018/136/AK)
Iepirkumu komisijas sekretāres:
      1. komisijas sekretāre Indra Soldāne, e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv,  tālrunis 63005546;
      2. komisijas sekretāre Džesija Zeiferte, e-pasts: Dzesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511
 

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/14255  

 

1.daļa –  izbeigta pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.4.apakšpunktu, jo iesniegti iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi
 
3.daļa – pārtraukta pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu, jo jāveic būtiskas izmaiņas konkursa dokumentācijā
 
30.01.2019. noslēgts līgums par 2.daļu – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGAS KRĒSLU FABRIKA” – līgumcena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 10 092,62 euro