8.2 °C, 1.6 m/s, 40.8 %

JPD2018/158/AK

JPD2018/158/AK

(id.Nr.JPD2018/158/AK)
Kontaktpersonas, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu:
komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511;
komisijas sekretāre Džesija Zeiferte
e-pasts: Dzesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511

 

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties šeit – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/15025

 

Noslēgtie līgumi:
21.03.2019. – 1.daļa – Būvdarbu “Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās” realizācijas būvuzraudzība (20 700,00 EUR (bez PVN))
29.03.2019. – VIENOŠANĀS pie līguma – 1.daļa – Būvdarbu “Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas pieguļošajās teritorijās” realizācijas būvuzraudzība
08.05.2019. – 3.daļa – Būvdarbu “Svētes upes caurplūdes atjaunošana pie Būriņu ceļa tilta un novadgrāvja caurplūdes atjaunošana pie Būriņa ceļa” realizācijas būvuzraudzība (14 000,00 EUR (bez PVN))
22.05.2019. – 2.daļa – Būvdarbu “Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai” realizācijas būvuzraudzība (7100,00 EUR (bez PVN))

Līgums