27.1 °C, 4.4 m/s, 46.6 %

JPD2018/17/MI

JPD2018/17/MI

Identifikācijas Nr. JPD2018/17/MI

 

Kontaktpersonas: Iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte,
e-pasta adrese:
Džesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv, tālruņa Nr.: 63005519, faksa Nr. 63005511

Līgums

Lemums 13032018 (352.08 kb)