22.8 °C, 1.9 m/s, 64.5 %

JPD2018/2/AK

JPD2018/2/AK

(id.Nr.JPD2018/2/AK)
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546
 
Rezultāts:
Par konkursa uzvarētājiem atzīti un vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentiem, kuru piedāvājumi atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām:
 1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bekoteks” (reģistrācijas Nr.43603038720);
 2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZEMGALES BŪVSERVISS” (reģistrācijas Nr.43603022679);
 3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Firma “KONSTANTS” (reģistrācijas Nr.41703001675);
 4. Pilnsabiedrība STEFS-MD (reģistrācijas Nr.40103579122);
 5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARTBLOK” (reģistrācijas Nr.40003736557);
 6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MD Būvnieks” (reģistrācijas Nr.40103504683);
 7. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BD & C” (reģistrācijas Nr.40103329844);
 8. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Smart Energy” (reģistrācijas Nr.40103167365);
 9. SIA “Cascade mining” (reģistrācijas Nr.40103762823);
 10. Krafter, SIA (reģistrācijas Nr.44103086056);
 11. SIA “MARELS BŪVE” (reģistrācijas Nr.40103595112);
 12. SIA “JUNEKA MONTĀŽA” (reģistrācijas Nr.53603017701);
 13. SIA “V.G. BŪVFIRMA” (reģistrācijas Nr.40003677662).
Lēmums pieņemts 2018.gada 27.februārī.

ZIŅOJUMS (139.84 kb)