21.3 °C, 2 m/s, 86.3 %

JPD2018/29/MI

JPD2018/29/MI

identifikācijas Nr.JPD2018/29/MI
Kontaktpersonas – iepirkuma komisijas sekretāres:
Džesija Zeiferte, e-pasta adrese: Džesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv, tālruņa Nr. 63005519, faksa Nr. 63005511
Dace Dimanta, e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālruņa Nr. 63005484, faksa Nr. 63005511

Līgums

vienošanās (21.55 kb)
Lemums (38.41 kb)