26.1 °C, 5.1 m/s, 48.4 %

JPD2018/37/MI

JPD2018/37/MI

identidikācijas Nr. JPD2018/37/MI

Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta,
e-pasta adrese: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālruņa nr.: 63005484, faksa nr. 63005511.

Līgums

Lemums (63.73 kb)
Nolikums (333.38 kb)
Pielikumi (108.89 kb)
TS 1 pielikums Lokala tame (43.46 kb)
TS 2 pielikums Telpu plans (46.83 kb)
TS 3 pielikums Gridas konstruktivais risinajums (62.7 kb)