19.5 °C, 2.1 m/s, 78.5 %

JPD2018/4/MI

JPD2018/4/MI

identifikācijas Nr. JPD 2018/4/MI
Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāre: Džesija Zeiferte
e-pasta adrese: Dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511.

Līgums

lemums (48.49 kb)