19 °C, 0.8 m/s, 85.8 %

JPD2018/42/MI

JPD2018/42/MI

JPD2018/42/MI
Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte, e-pasta adrese: Džesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv, tālruņa nr. 63005519, faksa nr. 63005511
 
Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā, nepiemērojot šā panta sesto un astoto daļu, jo iepirkuma “” (identifikācijas Nr.JPD2018/27/MI) 2.daļā “Tērpu izgatavošana un piegāde JPPI „Kultūra” vidējās paaudzes deju kolektīvam “Laipa”” un 8.daļā “Tērpu izgatavošana un piegāde JPPI „Kultūra” vidējās paaudzes deju kolektīvam “Rota”” netika iesniegti piedāvājumi (Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas 3.punkts).

Līgums

Lemums 1 dala 03042018 (339.31 kb)
Lemums 2 dala 03042018 (341.17 kb)