26.9 °C, 2.3 m/s, 60.6 %

JPD2018/59/SP

JPD2018/59/SP

identifikācijas Nr. JPD2018/59/SP

 

    1. Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par sarunu procedūru – Iepirkuma komisijas sekretāre Džesija Zeiferte, tālrunis 63005519, e-pasts Dzesija.Zeiferte@dome.jelgava.lv.

  1. Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo uz pretendentu ir attiecināmi Publisko iepirkuma likuma 42.panta pirmās daļas  2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

 

Zinojums (71.07 kb)