18.7 °C, 4 m/s, 74 %

JPD2018/81/MI

JPD2018/81/MI

(id.Nr.JPD2018/81/MI)
Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne,
e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv , tālruņa Nr.: 63005546, faksa Nr.63005511

Līgums

lemums (47.67 kb)
Projekta dokumentācija (8.29 mb)
Lokālā tāme (92.5 kb)
Pielikumi (76.73 kb)
NOLIKUMS (349.39 kb)