20.4 °C, 1.5 m/s, 96.2 %

JPD2018/87/MI

JPD2018/87/MI

Iepirkums tiek veiks Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā, nepiemērojot šī panta sestās un astotās daļas noteikumus, jo pasūtītājs iepērk zvērināta revidenta sniegtus revīzijas pakalpojumus (Publisko iepirkumu likuma 9.panta divdesmit pirmās daļas 4.punkts).

Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Dace Dimanta, tālrunis 63005484, e-pasts: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv.

 

 

Līgums

Lemums (41.01 kb)