19 °C, 0.8 m/s, 85.8 %

JPD2018/88/MI

JPD2018/88/MI

(id.Nr.JPD2018/88/MI)
Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāre: Indra Soldāne, e-pasta adrese: indra.soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511
 
Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma dokumentācijā

LĒMUMS (18.68 kb)