18.4 °C, 1.7 m/s, 95.7 %

JPD2018/98/MI

JPD2018/98/MI

(id.Nr.JPD2018/98/MI)
Kontaktpersona – iepirkuma komisijas sekretāre: Džesija Zeiferte, e-pasta adrese: dzesija.zeiferte@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519, fakss 63005511
 
Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu pārtraukt iepirkumu, jo nepieciešams veikt būtiskus grozījumus iepirkuma dokumentācijā

Lemums (187.19 kb)