18.2 °C, 1.6 m/s, 89.8 %

JŪ/2016/03

JŪ/2016/03

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvdarbi Jelgavas pilsētā (1.-6.posms).
 
Piedāvājumu iesniegšana: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada iela 4, Jelgava, līdz 2017.gada 17.janvārim, plkst. 10:00.

Kontaktpersona: SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode, tālr.63007102, e-pasts: projekts@ju.lv.
 
Iepirkuma procedūras nolikums un papildus informācija: www.ju.lv, kā arī darba dienās no plkst.8.00 – 17.00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā.

Līgums

Dome_pazinojums_par_Rezultatiem_31_01_2016_Buvdarbiem_1_6_posms.doc