3.5 °C, 4.6 m/s, 71 %

JŪ/2016/05

JŪ/2016/05

Finansējuma saņēmēja nosaukums un adrese: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģ.Nr.41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija.

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets ir ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Jelgavā projekta V kārtas (1.-6.posms) inženiertehniskā uzraudzība.
 
Piedāvājumu iesniegšana: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada iela 4, Jelgava, līdz 2017.gada 10.janvārim, plkst. 10:00.

Kontaktpersona: SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode, tālr.63007102, e-pasts: projekts@ju.lv.
 
Iepirkuma procedūras nolikums un papildus informācija: www.ju.lv, kā arī darba dienās no plkst.8.00 – 17.00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā.

Līgums

Dome_pazinojums_par_Rezultatiem_31_01_2017_Buvuzraudziba_1_6_posms.doc