24.4 °C, 2.5 m/s, 49 %

JŪ/2017/06

JŪ/2017/06

Logo.png

 

Finansējuma saņēmēja nosaukums un adrese:SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģ.Nr.41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija.

 

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta”, Nr. 5.3.1.0/16/I/002.

 

Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs:

“”, id.Nr. JŪ/2017/06.

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība Jelgavas pilsētā  (7.-33.posms).

 

Piedāvājumu iesniegšana: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada iela 4, Jelgava, līdz 2017.gada 16.jūnijam, plkst. 11:00.

Kontaktpersona: SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode, tālr.63007102, e-pasts: projekts@ju.lv.

 

Iepirkuma procedūras nolikums un papildus informācija: www.ju.lv, kā arī darba dienās no plkst.8.00 – 17.00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā.

Pārtraukts.doc