31 °C, 3.2 m/s, 36.3 %

KF/PĪG/2012/03

KF/PĪG/2012/03

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Jelgavā projekta III kārtas būvuzraudzība

Finansējuma saņēmējs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģ.Nr.41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija.

 

Projekts: „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III kārta”, id.Nr.3DP/3.5.1.1.0//12/IPIA/VARAM/010.

 

Iepirkuma procedūra: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Jelgavā projekta III kārtas būvuzraudzība”, id.Nr.KF/PĪG/2012/03.

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Izpildītājam, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju jāveic Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Jelgavā projekta III kārtas būvuzraudzība.

 

Piedāvājumu iesniegšana: SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgava, līdz 2013. gada 24. maijam plkst. 10:00.

 

Kontaktpersona: SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode, tālr.63007102, e-pasts: ieva.strode@ju.lv

 

Iepirkuma procedūras nolikums un papildus informācija: www.ju.lv, kā arī darba dienās no plkst.8.00 – 17.00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā.

PROJEKTU “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III KĀRTA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Līgums