17 °C, 1.2 m/s, 87.4 %

KF/PĪG/2015/01

KF/PĪG/2015/01

Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)

Finansējuma saņēmēja nosaukums un adrese: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģ.Nr.41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija.
 
Projekta nosaukums un identifikācijas numurs: „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta”, id.Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/005.
 
Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs: “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)”, id.Nr. KF/PĪG/2015/01.
 
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets ir kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvdarbi Jelgavas pilsētā (1.-6.posms).
 
Piedāvājumu iesniegšana: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada iela 4, Jelgava, līdz 2015. gada 27. aprīlim, plkst. 10:00.

Kontaktpersona: SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode, tālr.63007102, e-pasts: ieva.strode@ju.lv.
 
Iepirkuma procedūras nolikums un papildus informācija: www.ju.lv, kā arī darba dienās no plkst.8.00 – 17.00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā.
 
projektu “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, IV KĀRTA”
līdzfinansē Eiropas Savienība
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Līgums

04 24 2015 Grozijumi Dome pazinojums par iepirkumu (160.5 kb)