14.7 °C, 2.2 m/s, 95.7 %

Jaunumi

Sākumlapa JaunumiApstiprināti detālplānojumi Stadiona ielā 38 un 5.līnijā 30
Apstiprināti detālplānojumi Stadiona ielā 38 un 5.līnijā 30
05/08/2023

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” 27.jūlija lēmumu Nr. 2,1-26.3/3105 ir apstiprināts detālplānojuma projekts nekustamajam īpašumam Stadiona ielā 38, kā arī ar 3.augusta lēmumu Nr. 2.1-26.3/3088 ir apstiprināts detālplānojums nekustamajam īpašumam 5.līnijā 30, Jelgavā.

Detālplānojumu risinājumi paredz izveidot jaunas zemes vienības savrupmāju apbūvei un jaunus koplietošanas ceļus piekļūšanas un inženiertehniskās infrastruktūras nodrošināšanai. Detālplānojumu īstenotāji ir nekustamo īpašumu īpašnieki.

Ar detālplānojumiem var iepazīties Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departamentā, Lielā ielā 11, Jelgavā, un Ģeoportālā – Detālplānojums Stadionā ielā 38 (saite – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27898), Detālplānojums 5.līnijā 30 (saite – https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_27983).