17.4 °C, 1 m/s, 93.3 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde ”Pilsētsaimniecība” (90001282486) aicina darbā juristu uz nenoteiktu laiku

Sākumlapa Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde ”Pilsētsaimniecība” (90001282486) aicina darbā juristu uz nenoteiktu laiku
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde ”Pilsētsaimniecība” (90001282486) aicina darbā juristu uz nenoteiktu laiku

Vispārējie darba pienākumi:

 1. Sagatavot iepirkuma dokumentāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 2. Sagatavot plānoto iepirkumu un līgumu sarakstu.
 3. Sagatavot, publicēt un aktualizēt valsts elektroniskās informācijas sistēmā (EIS) informāciju par plānotajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām.
 4. Piedalīties Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iepirkumu komisijas darbā.
 5. Izstrādāt Iestādes dokumentu (līgumi, vienošanās, noteikumi, kārtības, instrukcijas u.c. dokumentu) projektus.
 6. Sagatavot saistošo noteikumu, kuri attiecināmi uz Iestādes darbības jomām, projektus, kā arī līdzdarboties, izskatīt un sagatavot priekšlikumus citu pašvaldības iestāžu saistošonoteikumu izstrādes procesā.
 7. Izstrādāt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu projektus attiecībā uz Iestādes darbību.
 8. Izskatīt, izvērtēt un sagatavot iebildumus vai priekšlikumus par tiesību aktu projektiem, kas attiecināmi uz Iestādes darbību.
 9. Sagatavot dokumentāciju un organizēt procedūras saistībā ar Iestādes kustamās mantas atsavināšanu un Iestādes mantas nomas tiesību izsoli.
 10. Sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem un sūdzībām savas kompetences ietvaros.
 11. Pārstāvēt Iestādes intereses tiesā.

Amata prasības un nepieciešamās kompetences:

 1. Augstākā akadēmiskā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kvalifikācija – jurists;
 2. Vismaz 3 gadu darba pieredze juridiskajā jomā;
 3. Par priekšrocību tiks uzskatīta juridiskā darba pieredze pašvaldībā;
 4. Prasme orientēties tiesību aktos, kas reglamentē pašvaldības darbu;
 5. Augsta noturība stresa situācijās;
 6. Labas iemaņas darbā ar MS Office programmām.

Mēs piedāvājam:

 • mēnešalgu no 1587 EUR pirms nodokļu nomaksas;
 • normālu darba laiku 40 stundas nedēļā;
 • papildatvaļinājumu līdz piecām darba dienām saskaņā ar darba rezultātu novērtējumu.

Pieteikuma vēstuli un Dzīves aprakstu (CV) ar norādi “Jurists” sūtīt uz e-pasta adresi: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv

Pieteikšanās termiņš līdz 23.07.2024.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

“Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, kontaktinformācija – adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, LV- 3001, tālrunis- 63084470, epasts:  pilsetsaimnieciba@jelgava.lv.

Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļa vietnes www.jelgava.lv sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).”