26.5 °C, 2.2 m/s, 49 %

Rezultāti – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko izsoli kustamai mantai – kokmateriāli

Sākumlapa Rezultāti – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko izsoli kustamai mantai – kokmateriāli
Rezultāti – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko izsoli kustamai mantai – kokmateriāli

Par kustamās mantas Kokmateriāli 221,80 m3 apjomā izsoles rezultātu

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents – SIA Cirsmas LV ar piedāvāto cenu par kustamo mantu – kokmateriāli 221,80m3 apjomā 10940,00 euro (desmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro un 00 centi)  apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – kokmateriāli 221,80 m3 apjomā, kas atrodas Meiju ceļā 66, Jelgavā (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000230012).

Izsole norisinās elektroniskajā vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole sākas 04.08.2023. plkst.13:00 un noslēdzas 24.08.2023. plkst. 13:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 04.08.2023. plkst.13:00 līdz 14.08.2023. plkst. 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē:  https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākumcena – 8 340,00 euro  (astoņi tūkstoši trīs simti četrdesmit euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles solis – 200,00 euro (divi simti euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles nodrošinājums – 834,00 euro (astoņi simti trīsdesmit četri euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, no izsoles sākuma 10 (desmit) dienu laikā izsoles dalībniekam jāpārskaita JVPI „Pilsētsaimniecība” (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001282486) kontā LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi: „Nodrošinājums elektroniskajai izsolei “Kokmateriāli 221,80 m3 apjomā”.

Izsoles-noteikumi

1.pielikums_Kokmaterialu_apjoma_novertejums

2.pielikums_Liguma_projekts