1.4 °C, 1.9 m/s, 85.6 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar lejupejošu soli kustamai mantai – automašīnai Renault Kangoo II, kas atrodas Sakņudārza ielā 2A, Jelgavā

Sākumlapa Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar lejupejošu soli kustamai mantai – automašīnai Renault Kangoo II, kas atrodas Sakņudārza ielā 2A, Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar lejupejošu soli kustamai mantai – automašīnai Renault Kangoo II, kas atrodas Sakņudārza ielā 2A, Jelgavā

Izsole notiks Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 7. kabinetā, 26.02.2024. pulksten 10:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties līdz 26.02.2024. pulksten 9:50 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9. kabinetā.

Izsoles sākumcena – 2830,00 euro (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles solis – 200,00 euro (divi simti euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles nodrošinājums – 283,00 euro (divi simti astoņdesmit trīs euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa jāiemaksā vai jāpārskaita pirms izsoles JVPI “Pilsētsaimniecība” (reģistrācijas Nr.90001282486) kontā LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi: “Automobilis Renault Kangoo izsoles nodrošinājums”. Nodrošinājumu par saņemtu uzskata, kad naudas līdzekļi ienākuši JVPI “Pilsētsaimniecība” kontā.

Ar izsoles noteikumiem un līguma projektu var iepazīties JVPI “Pilsētsaimniecība” tīmekļvietnē www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā “Iepirkumi un izsoles”.

Par automašīnas apskati zvanīt 26016003 (darba laikā).

Par izsoles norisi zvanīt 29339162 (darba laikā).

 

27.02.2024. Izsole atzīta par nenotikušu.