Bāriņtiesa

 

Bāriņtiesa ir Jelgavas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Jelgavas valstspilsētas administratīvā teritorija.

 

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava
Tālrunis: 63081700, 63084415 (sekretāre)
Fakss: 63081709
E-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

 

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no pulksten 15:00 līdz 19:00

Otrdienās no pulksten 8:00 līdz 12:00
Ceturtdienās no pulksten 8:00 līdz 12:00

Amats Vārds, Uzvārds Kontaktinformācija
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Irisa Guntra Turčinska

63081700, 29461705

irisa.turcinska@barintiesa.jelgava.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Daina Viņķele

63081719, 26858539

daina.vinkele@barintiesa.jelgava.lv

Bāriņtiesas sekretāre Mārīte Matuzele

63084415, 29589090

marite.matuzele@barintiesa.jelgava.lv

Bāriņtiesas locekle Inga Pilāte

63084416, 28446802

inga.pilate@barintiesa.jelgava.lv

Bāriņtiesas locekle

Ilona Lediņa

63081718, 27660353

ilona.ledina@barintiesa.jelgava.lv

Bāriņtiesas locekle Alīna Rikmane

63084414, 29551129

alina.rikmane@barintiesa.jelgava.lv

Bāriņtiesas locekle

Agnese Knabe

63084413, 29004099

agnese.knabe@barintiesa.jelgava.lv

Bariņtiesas locekle  Aija Ceple-Maslaka

63081701, 28447051

Aija.Ceple-Maslaka@barintiesa.jelgava.lv

Bāriņtiesas psiholoģe Ligita Ozola

63081718, 27660355

ligita.ozola@barintiesa.jelgava.lv

 

Sniegtie pakalpojumi
 • Bērna personisko interešu aizstāvība
 • Domstarpību izšķiršana
 • Piekrišana paternitātes atzīšanai
 • Bērna mantisko interešu aizsardzība
 • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
 • Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana
 • Adopcija
 • Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
 • Bērna ārpusģimenes aprūpe pēc vecāku lūguma
 • Aizgādņa iecelšana
 • Audžuģimene

Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesas 2020. gada darbības pārskats

Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesas nolikums

Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas norma

Jelgava_pilseta_izaugsmei.png