Bāriņtiesa

 

Bāriņtiesa ir Jelgavas pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir jelgavas pilsētas administratīvā teritorija.

 

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava
Tālrunis: 63081700, 63084415 (sekretāre)
Fakss: 63081709
E-pasts: barintiesa@barintiesa.jelgava.lv

 

Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no plkst. 15:00 līdz 19:00

Otrdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00

Amats Vārds, Uzvārds Kontaktinformācija
Bāriņtiesas priekšsēdētāja

Irisa Guntra Turčinska

63081700

irisa.turcinska@barintiesa.jelgava.lv

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece

Anta Riekstiņa

63081701

anta.riekstina@barintiesa.jelgava.lv

Bāriņtiesas sekretāre Mārīte Matuzele

63084415

marite.matuzele@barintiesa.jelgava.lv

Bāriņtiesas loceklis Artūrs Šurma

63084413

arturs.surma@barintiesa.jelgava.lv

Bāriņtiesas locekle Daina Viņķele

63081719

daina.vinkele@barintiesa.jelgava.lv

Bāriņtiesas locekle Inga Armane

63084416

inga.armane@barintiesa.jelgava.lv

Bāriņtiesas locekle Alīna Rikmane

63084414

alina.rikmane@barintiesa.jelgava.lv

Bāriņtiesas psiholoģe Ligita Ozola

27660355

ligita.ozola@barintiesa.jelgava.lv

Bāriņtiesas locekle Agnese Knabe

27660353

agnese.knabe@barintiesa.jelgava.lv

 

Sniegtie pakalpojumi
 • Bērna personisko interešu aizstāvība
 • Domstarpību izšķiršana
 • Piekrišana paternitātes atzīšanai
 • Bērna mantisko interešu aizsardzība
 • Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana
 • Aizbildnības nodibināšana un aizbildņa iecelšana
 • Adopcija
 • Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā
 • Bērna ārpusģimenes aprūpe pēc vecāku lūguma
 • Aizgādņa iecelšana
 • Audžuģimene

Jelgavas pilsētas bāriņtiesas 2017. gada darbības pārskats

Jelgavas pilsētas bāriņtiesas nolikums

Jelgavas pilsētas bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas norma

Jelgava_pilseta_izaugsmei.png