Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola aicina darbā skolotājus

Adrese: Meiju ceļā 9, Jelgavā, LV-3007
Mājaslapa: www.jtv.lv
E-pasts: jtvsk@izglitiba.jelgava.lv
 

Amats

Darba pienākumi

Prasības pretendentiem

Alga par likmi (30st.)

pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājs latviešu valoda (0.5 slodzes)

īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;

iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos;

veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās).

izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

mēnešalga  atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem

pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājs angļu valoda (1.5 slodzes)

īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;

iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos;

veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās).

izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

mēnešalga  atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem

pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājs krievu valoda (1.0 slodzes)

īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;

iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos;

veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās).

izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

mēnešalga  atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem

pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājs vēsture (0.5 slodzes)

īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;

iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos;

veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās).

izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

mēnešalga  atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem

pamatizglītības un vidējās izglītības skolotājs programmēšana + datorika (0.5 + 0.5 slodzes)

īstenot izglītības programmu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

sagatavot izglītojamos olimpiādēm, konkursiem;

iesaistīties izglītības iestādes īstenotajos projektos;

veikt klases audzinātāja pienākumus (pēc vienošanās).

izglītība atbilstoši 2018.gada 11.septembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;

labas saskarsmes un sadarbības prasmes.

mēnešalga  atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem

 

Lūgums pieteikumu un CV sūtīt uz e-pastu: jtvsk@izglitiba.jelgava.lv

Tālrunis uzziņām: 63045548