Brīvprātīgais darbs

- Brīvprātīgais darbs vienmēr ir brīvas izvēles jautājums;

- Brīvprātīgais darbs ir likumīgs ceļš kā pilsoņi var piedalīties un ietekmēt sabiedriskās norises;
- Brīvprātīgais darbs ir līdzeklis kā indivīds var risināt cilvēciskās, vides un sociālās vajadzības;
- Brīvprātīgais darbs neaizvieto algotu darbaspēku, ne arī rada draudus apmaksāta darbaspēka drošībai;
- Brīvprātīgais darbs atzīst cita tiesības, cieņu un kultūru;
- Brīvprātīgais darbs veicina cilvēktiesības un vienlīdzību;
- Brīvprātīgo darbu var veikt ikviens neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem;
- Brīvprātīgais darbs sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas, sociālu un profesionālu pieredzi;
- Brīvprātīgais darbs dod iespēju īstenot idejas.

Par brīvprātīgo darbu Jelgavā - www.sip.jelgava.lv

Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo Jelgavā - www.sip.jelgava.lv

Par brīvprātīgo darbu Latvijā - www.brivpratigais.lv