Naktspatversmes pakalpojums

Jelgavas Naktspatversme ir Jelgavas sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība, kas personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, nodrošina naktsmītni, vakariņas, brokastis, personīgās higiēnas iespējas un sociālā darbinieka konsultācijas. (Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9)

 

Par pakalpojumu

Naktspatversmes pakalpojuma mērķis ir nodrošināt īslaicīgu izmitināšanu bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušai pilngadīgai personai.

 

Pakalpojums nodrošina

  • naktsmītni;
  • ēdināšanu;
  • sociālā darbinieka individuālās konsultācijas un atbalstu;
  • iespēju uzturēties visu diennakti, ja gaisa temperatūra ārā ir zemāka par – 80 C.

Par pakalpojumu klients norēķinās pēc maksas pakalpojuma cenrāža. Skatīt

 

Pakalpojuma saņēmēji

Naktspatversmē uzņem personas, kurām nav apreibinošu vielu lietošanas pazīmju.

 

Pakalpojumu nepiešķir vai pārtrauc, ja:

  • ja persona slimo ar:

       ✔ plaušu tuberkulozi aktīvajā stadijā;

       ✔ akūtām infekcijas slimībām;

       ✔ seksuāli transmisīvām slimībām;

  • ja persona:

      ✔ nevar veikt pašaprūpi veselības stāvokļa dēļ;

      ✔ nespēj patstāvīgi pārvietoties.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Maksimālais personas uzturēšanās laiks Naktspatversmē ir 90 dienas. Uzturēšanās laiku Naktspatversmē, virs pieļaujamā 90 dienu termiņa, pagarina ar Jelgavas sociālo lietu pārvaldes vadītājas lēmumu personām, kuras aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus.

 

Uzturēšanās laiks Naktspatversmē

  • ziemas periodā:  pulksten 18.00 - 08.00
  • vasaras periodā: pulksten 20.00 - 08.00