Drošības poga

Par pakalpojumu

Pakalpojums "Drošības poga" diennakti nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas personas dzīvesvietā, informatīvu atbalstu un palīdzību situācijās, kad rodas draudi personas veselībai un dzīvībai. Pakalpojumu piešķir JSLP, nodrošina - nodrošina Latvijas Samariešu apvienība.

 

Tiesības saņemt

  • Pakalpojumu "Drošības poga"' nodrošina pakalpojuma "Aprūpe mājās" klientam, kuram noteikts otrais, trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.

Pakalpojums tiek nodrošināts

  • Pakalpojumu "Drošības poga" piešķir, ja klienta dzīvesvietā ir nodrošināts:

     ✔ stacionārais vai mobilais tālrunis;

     ✔ elektrības pieslēgums.

  • Pakalpojums "Drošības poga" tiek nodrošināts rindas kārtībā kārtējā gada budžeta ietvaros.

 

Kontaktinformācija:

Sociālā un medicīniskā aprūpes centra vadītāja Larisa Ronzina 

tālrunis: 63050876; 26415504

e-pasts: larisa.ronzina@soc.jelgava.lv