Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas mērķis – novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē. 

Kontaktinformācija:

JSLP Rehabilitācijas nodaļa (Pulkveža Oskara Kalpaka 9, Jelgava),

tālrunis: 63007523; 25426732