Reitterapija

Reitterapijas pakalpojumu regulē: Jelgavas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 18-8 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā” 5.17. sadaļa.

 

Pakalpojuma saņēmēji

Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētas personas:

  • bērni ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai;
  • pilngadīgas personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.


Pakalpojuma īss raksturojums

Reitterapija – ārstēšanas metode, kurā galvenais dziednieks ir zirgs. Reitterapija sevī ietver problēmu risināšanu medicīniskā, psiholoģiskā un sociālā rehabilitācijā. Ir pierādīta zirga un cilvēka gaitas līdzība vidukļa un iegurņa rajonā. Tas izskaidro, kāpēc jājot pacientam rodas līdzīgas izjūtas kā cilvēkam ejot. Īpaši patīkamas šīs izjūtas ir tiem, kas nespēj staigāt. Kad zirga ritmiskās kustības un siltums pāriet uz pacientu, notiek pastāvīga muskulatūras trenēšana, samazinās muskuļu sasprindzinājums, tiek stimulēta normāla kustība un paaugstinās tās aktivitāte, uzlabojas koordinācija, balanss un līdzsvars, notiek gaitas stimulēšana un trenēšana, kā arī tiek veicināta pacienta pašcieņa, paškontrole un neatkarība.

 

Iesniedzamie dokumenti

  • Personas rakstisks iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu.
  • Ārstējoša ārsta (neirologa vai rehabitaloga) atzinums "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u).

 

Maksa par pakalpojumu

No pašvaldības budžeta līdzekļiem. Reitterapijas pakalpojums ietver 10 (desmit) nodarbības.

 

Kontaktinformācija:

 

sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem
Karīna Ineta Kokina  (reitterpija bērniem) 
Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 129.kabinets, Jelgava
Tālrunis: 63012541
e-pasts: karina.ineta.kokina@soc.jelgava.lv

 

sociālā darbiniece darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem

Aiva Dementjeva

Adrese: Pulkv.O.Kalpaka iela 9, 127.kabinets, Jelgava

Tālrunis: 63048917

e-pasts: aiva.dementjeva@soc.jelgava.lv