Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu izsniedz vispārējās izglītības iestāde. Ja izglītības iestāde ir likvidēta, tad dublikātu noformē pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde".

Vispārējās izglītības dokumenta dublikātu izsniedz nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai neatjaunojami bojāta vispārējās izglītības dokumenta oriģināla vietā. Skola izglītības dokumenta dublikātu noformē saskaņā ar izsniegto izglītības dokumentu reģistrācijas grāmatā ierakstītajām ziņām.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Nav, iestādes vadītājam brīvā formā adresēts iesniegums.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas 5.vidusskola, Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63026073, e-pasts: 5vsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas 6.vidusskola, Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3002, tālrunis 63020275; e-pasts: 6vsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Meiju ceļš 9, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63045548, e-pasts: jtvsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas 4.vidusskola, Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004; tālrunis 63029555, e-pasts: 4vsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Valsts ģimnāzija, Mātera iela 44, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63023373, e-pasts: vgim@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001, tālrunis – 63029212, e-pasts: sgim@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas P.Bendrupa pamatskola, Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63021773, e-pasts: pbp@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas pamatskola "Valdeka" – attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava, LV-3002, e-pasts: jpsk-acvaldeka@izglitba.jelgava.lv;

JPPI "Jelgavas izglītības pārvalde", Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63012477, e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00 Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas 5.vidusskola, Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63026073, e-pasts: 5vsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas 6.vidusskola, Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3002, tālrunis 63020275; e-pasts: 6vsk@izglitiba.jelgava.lv;

 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Meiju ceļš 9, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63045548, e-pasts: jtvsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas 4.vidusskola, Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004; tālrunis 63029555, e-pasts: 4vsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Valsts ģimnāzija, Mātera iela 44, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63023373, e-pasts: vgim@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001, tālrunis – 63029212, e-pasts: sgim@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas P.Bendrupa pamatskola, Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63021773, e-pasts: pbp@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas pamatskola "Valdeka" – attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava, LV-3002, e-pasts: jpsk-acvaldeka@izglitba.jelgava.lv;

Pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde", Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63012477, e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00 Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta dublikāts, iesniedz iesniegumu izglītības iestādē, kas vispārējās izglītības dokumentu ir izsniegusi vai pašvaldības izglītības pārvaldē.

Persona, kurai nepieciešams vispārējās izglītības dokumenta dublikāts, izsludina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" nozaudēto, nozagto, iznīcināto vai neatjaunojami bojāto dokumentu par nederīgu. Sludinājuma publikāciju izvieto tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv

Par sludinājumu “Latvijas vēstnesī” maksā iesnieguma autors.

 

Pakalpojuma saņemšana

Ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc  sludinājuma publicēšanas izglītības iestādes direktors, pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājs vai izglītības speciālists izraksta dublikātu un reģistrē to Izsniegto apliecību par vispārējo pamatizglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā vai Izsniegto atestātu par vispārējo vidējo izglītību uzskaites un reģistrācijas grāmatā. Dublikāta saņēmējs parakstās par tā saņemšanu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumi Nr. 913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti" (stājas spēkā 10.11.2006.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas 5.vidusskola, Aspazijas iela 20, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63026073, e-pasts: 5vsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas 6.vidusskola, Loka maģistrāle 29, Jelgava, LV-3002, tālrunis 63020275; e-pasts: 6vsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, Meiju ceļš 9, Jelgava, LV-3001, tālrunis 63045548, e-pasts: jtvsk@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas 4.vidusskola, Akmeņu iela 1, Jelgava, LV-3004; tālrunis 63029555, e-pasts: 4vsk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas Valsts ģimnāzija, Mātera iela 44, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63023373, e-pasts: vgim@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija, Sarmas iela 2, Jelgava, LV-3001, tālrunis – 63029212, e-pasts: sgim@izglitiba.jelgava.lv;

Jelgavas P.Bendrupa pamatskola, Filozofu iela 50, Jelgava, LV-3001; tālrunis 63021773, e-pasts: pbp@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas pamatskola "Valdeka" – attīstības centrs, Institūta iela 4, Jelgava, LV-3002, e-pasts: jpsk-acvaldeka@izglitba.jelgava.lv

JPPI "Jelgavas izglītības pārvalde" adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis: 63012461

e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv