Tūrisma un izglītojošu pasākumu organizēšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs", lai veicinātu Jelgavas un apkārtnes tūrisma attīstību, organizē tūrisma un kultūrizglītojošus pasākumus Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Nav noteikts, atkarībā no pasākuma norises.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Radošo nodarbību izmaksas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī noteiktas ar Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 20. novembra lēmumu Nr.18/9 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" maksas pakalpojumu apstiprināšana":

1) Jaunlaulātajiem (2 personas), 1 nodarbība – 24.79 euro (bez PVN);

2) Jaunlaulātā pāra viesiem, 1 persona – 4.13 euro (bez PVN);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" organizēti pasākumi (radošās nodarbības, tematiskie vakari, semināri, u.c. pasākumi), 1 persona – minimālā maksa 0.83 euro (bez PVN).

Par pakalpojumu var norēķināties skaidrā naudā vai ar maksājumu karti tūrisma informācijas centrā Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā vai ar pārskaitījumu pēc izrakstīta rēķina. Par rēķina izrakstīšanu jāinformē pakalpojuma sniedzējs vismaz 1 dienu pirms pakalpojuma saņemšanas.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs", adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā;

Telefoniski: 63005445, 63005447;

e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv

Darba laiks (1.maijs-30.septembris): Pirmdiena 9.00-22.00; Otrdiena 9.00-22.00; Trešdiena 9.00-22.00; Ceturtdiena 9.00-22.00; Piektdiena 9.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 10.00-18.00.

Darba laiks (1.oktobris-30.aprīlis): Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-21.00; Trešdiena 10.00-21.00; Ceturtdiena 10.00-21.00; Piektdiena 10.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 11.00-18.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgavā;

Darba laiks (1.maijs-30.septembris): Pirmdiena 9.00-22.00; Otrdiena 9.00-22.00; Trešdiena 9.00-22.00; Ceturtdiena 9.00-22.00; Piektdiena 9.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 10.00-18.00.

Darba laiks (1.oktobris-30.aprīlis): Pirmdiena 10.00-18.00; Otrdiena 10.00-21.00; Trešdiena 10.00-21.00; Ceturtdiena 10.00-21.00; Piektdiena 10.00-22.00; Sestdiena 10.00-22.00; Svētdiena 11.00-18.00.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Pakalpojuma pieprasīšana iespējama klātienē, tūrisma informācijas centrā Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa 1.stāvā, sazinoties elektroniski vai pa telefonu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē atbilstoši pieprasītajam pakalpojumam.

 

Atgādinājums: Pasākuma laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana. Apmeklējot pasākumu, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts un ka iegūtais materiāls var tikt izmantots iestādes publicitātes materiālos.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 20. novembra lēmums Nr. 18/9 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" maksas pakalpojumu apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 25.05.2017. lēmums Nr.6/19);

2) Jelgavas pilsētas domes 2010. gada 26. augusta lēmums Nr. 10/2 "Pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" izveidošana, nolikuma apstiprināšana un vadītāja iecelšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 24.05.2012. lēmums Nr.8/11).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgava; tālrunis: 63005445, 63005447

e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv